• דוגמאות לשאלות ממבחן ידע בעברית

  במבחן יופיעו מספר פרקים, הכוללים שאלות של השלמת משפטים, ניסוח משפטים מחדש, הבנת הנקרא. הדוגמאות המובאות כאן לא מייצגות בהכרח את אורך הקטעים שיופיעו במבחן.

  בחלק השני של המבחן תדרש/י לכתוב חיבור בן 15-18 שורות על פי נושא שיינתן לך.

  לחיצה על אחד התחומים בעמודה הימנית תציג מספר דוגמאות מאותו תחום, ובסופן את הפתרונות. יש לקחת בחשבון, שהדוגמאות אינן מייצגות בהכרח את מספר השאלות שתוצגנה במבחן האמת וגם לא את דרגת הקושי שלהן.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1. יוני לא __________ בלמידה ולכן לא __________ את המבחן. 

  א. השקיע, עבר
  ב. הצליח, לקח
  ג. ניצח, עשה
  ד. ניצל, קיבל

  2. מקצוע הרפואה הוא מקצוע מאוד __________. צעירים רבים __________ לעסוק בו.

  א. מסוגל, נכונים
  ב. מתורבת, יכולים
  ג. מבוקש, שואפים
  ד. מלומד, אוהבים

   

  מפתח תשובות נכונות:

  1 =  א'     2 =  ג'

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • 1. אין לכתוב יותר ממאה מילים.

  א. לא חובה לכתוב יותר ממאה מילים.
  ב. אסור לכתוב יותר ממאה מילים.
  ג. צריך לכתוב מאה מילים.
  ד. מיותר לכתוב מאה מילים.

  2. נועם רצה להירשם לקורס תכנות, אך התברר לו שהקורס מלא.

  א. נועם הוא התלמיד האחרון שנרשם לקורס.
  ב. נועם ממהר להירשם לקורס אפילו שלא נשאר מקום.
  ג. נועם ניסה להירשם לקורס פעמים רבות.
  ד. נועם לא יכול להירשם לקורס, כי לא נשארו מקומות.

   

  מפתח תשובות נכונות:

  1 =  ב'     2 =  ד'

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • דוב הפנדה, הידוע בפרוותו השחורה-לבנה, הוא אחד הסמלים התרבותיים החשובים של סין, ארץ מוצאו.

  לאורך ההיסטוריה של סין, הפנדות נחשבו לחיות אציליות ונדירות. כיום דוב הפנדה ידוע ואהוב בכל רחבי העולם ונתפס כחיה מיוחדת, אך עד למאה ה-19 הוא לא היה מוכר כלל מחוץ לסין.

  הפרווה העבה של הפנדה מגנה עליו מפני הקור באיזורים ההרריים בהם הוא חי. דובי הפנדה ניזונים כמעט אך ורק מצמח הבמבוק, ולעיתים אוכלים גם צמחים אחרים וחרקים. עיניהם של דובי הפנדה דומות לעיני חתול, ולכן שמם בסינית הוא "דוב-חתול".

  הרחבת האיזורים המיושבים על ידי בני אדם וכריתת עצים מביאים לדילול הבמבוק ולצמצום מרחב המחייה של הפנדות. כתוצאה מכך, דובי הפנדה נמצאים בסכנת הכחדה – כיום ידוע על כאלפיים דובי פנדה בלבד החיים בטבע. לכן, הממשל הסיני משתדל להגן על הפנדות. למשל, חל איסור מוחלט לצוד פנדות בסין. כמו כן, הממשלה העבירה את האנשים שחיו באיזור המחייה הטבעי של הפנדות לאיזורים אחרים.

  בעבר, חשבו המומחים שיש לכלוא את דובי הפנדה המצויים בטבע על מנת למנוע את הכחדתם, אך שיטה זו רק הקשתה על הניסיונות לשמר אותם. כיום קיימות בסין כ-40 שמורות מיוחדות של פנדות. כך לאט לאט חלה עלייה במספרם של דובי הפנדה, למרות שהם עדיין בסכנת הכחדה.

  בתקופה בה סין החלה לפתח קשרים עם העולם המערבי, נהג הממשל הסיני למסור דובי פנדה לגני חיות ברחבי העולם כמעין צעד דיפלומטי. כך, הפנדה הפך לדמות חשובה ביחסים הפוליטיים בין סין למדינות העולם. כיום, סין חדלה ליישם את הנוהל הזה, ושולחת דוב פנדה לגני חיות תמורת תשלום של מיליון דולר לשנה.

  1. כיצד נתפס דוב הפנדה בסין?

  א. הפנדה מזכיר חתול, ולכן ניתן לו השם "דוב-חתול".
  ב. דוב הפנדה הוא סמל חשוב בתרבות הסינית.
  ג. בעבר הסינים צדו את דובי הפנדה, דבר שהביא להכחדתם.
  ד. הסינים מחזיקים את הפנדות בכלובים בשמורות מיוחדות.

  2. דוב הפנדה…

  א. …חי בהרים וניזון בעיקר מצמח הבמבוק.
  ב. …מגן על עצמו מהכחדה באמצעות הפרווה החמה שלו.
  ג. …יכול לחיות רק באיזורים בהם אין בני אדם.
  ד. …יצא מסכנת הכחדה רק לאחר הקמת השמורות הסיניות.

  3. מדוע נמצאים דובי הפנדה בסכנת הכחדה?

  א. דובי הפנדה אינם יכולים לחיות ליד בני אדם.
  ב. בעבר היו כולאים פנדות כדי לשמור עליהם, ולא נשארו פנדות בטבע.
  ג. לפנדה אין מספיק במבוק באיזורים בהם הוא חי.
  ד. בני אדם מביאים להקטנת איזורי המגורים הטבעיים של הפנדות.

  4. כיום, הממשל הסיני…

  א. …מעניק פנדות לגני חיות בעולם כמתנה דיפלומטית מיוחדת.
  ב. …מוכר דובי פנדה לממשלות אחרות תמורת תשלום גבוה.
  ג. …כולא את דובי הפנדה אך ורק בשמורות מיוחדות.
  ד. …מנסה לעצור את הכחדת הפנדות באמצעות חוקים ושמורות טבע.

   

  מפתח תשובות נכונות:

  1= ב'    2= א'    3= ד'    4= ד'